top of page

Yau Ma Tei Document Exhibition

Date: 2019/1/29-2/3

Venue: Bibo Gaming, Yau Ma Tei, Hong Kong

Busan Document Exhibition

Date: 2019/2/14  -5/12

Location: Gyeongnam Art Museum, Busan, South Korea

Guest curator: Zhang Rong

bottom of page