top of page

Luotang Art Students:

 

Siu Kee Creative College

Lin Xizhi, Kwong Entong, Jian Lezhi, Xie Zhuoxuan, Li Niancong, Zhong Xiaotong, Jian Zhuowen, Li Xinyue, Mai Shiqi (Tutor: Ma Zhiheng)

Chen Kaiting, Zhong Ziyi, Zhong Yongchen, Huang Riyi, Zhong Aiwen, Jiang Jiaxi, Nie Jiayu, Weng Kaitong, Huang Fengchan, He Jieyi, Liang Shaolao, Ma Minqiao, Huang Dijun, Chen Zhilin, Zhou Yongzhi, Luo Qiaoyi, Gong Nuoyan, Tsang Biying, Zheng Jingcheng, Zhuang Yinxue , Li Yongshi, Huang Miaoying, Lai Jinlang, Lin Keyue, Mo Yingwen

(Tutor: Lu Yunqi)

Hong Kong Academy of Arts

Lie Yonghong, Lu Zhixi, Huang Jiayi, Zheng Kaiyin, Chen Weitong, Chen Yingsi, Zhong Zhaofeng, Liu Jinger (Supervisor: Tanabe Art Institute)

Liu Wanting, Chen Nuanjuan, Chen Qianheng, Peng Yixi, Feng Zhengquan, Ye Jiafang, Li Peixi, Huang Xiaoling, Qiu Zhuoni, Wu Yingyi (Tutor: He Yuanliang)

fishpond2019_artists.png
bottom of page